جیمنا یکی از تولیدکنندگان محصولات فیزیوتراپی و توانبخشی است. این تولیدکننده تمرکز خود را بر روی بالاترین کیفیت و محصولات تازه گذاشته است. در جیمنا نوآوری مطابق با تکنولوژی تعریف شده است و همچنین پیشرفت سهولت استفاده از یک محصول یا خدمات مطابق با تکنولوژی می باشد. در جیمنا جهار ارزش که بر اساس آنها محصولات و خدمات بنا نهاده شده اند شامل موارد زیر می باشد: 1- کیفیت برتر 2- نوآوری 3- سهولت در استفاده 4- مطلوبیت