شرکت زبریس به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری تخصص هایی را فراهم می کند، تجربه طولانی و نوآوری های مداوم در توسعه، تهیه و سیستم بازاریابی برای بخش بیومکانیک از جمله تخصص های این شرکت است. به عنوان یکی از تامین کنندگان سیستم های اندازه گیری حرفه ای برای آنالیز حرکت های سه بعدی و توزیع نیروی اندازه گیری زبریس توانسته است بیش از 20 سال داستان موفقیت داشته باشد. در این میان بیش از 4000 سیستم اندازه گیری در سراسر دنیا برای نرم افزار در علم و استفاده بالینی روزمره عرضه شده است.